woensdag, april 19, 2006

Slagsleutel chronologie

De slagsleutel- of klopsleutel- methode (Engels: Bumping, Bump Key) is een techniek waarmee relatief eenvoudig deuren schadeloos geopend kunnen worden. Deze techniek is sinds pas bekend in Nederland.


Hieronder worden chronologisch de Nederlandse nieuwtjes over de slagsleutel techniek in het kort beschreven.

2005-01-26 TOOOL's rapport
TOOOL is een Nederlandse vereniging die zich bezig houdt met het schadeloos openen van sloten als sport. Op 26 janurari 2005 publiceerde TOOOL op haar website het rapport Bumping locks over deze techniek, waarbij een aantal bekende sloten van o.a. Mul-T-Lock, Assa, DOM en Evva onderzocht werden.

Uit het onderzoek blijkt dat veel *kwaliteits* sloten binnen korte tijd schadeloos geopend kunnen worden.

2005-04-27 NOVA TV uitzending
Op 27 april 2005 zende NOVA op TV een reportage (link1, link2) uit over de slagsleutel methode. Vooral dankzij deze reportage kreeg de methode bekendheid in Nederland.
In de reportage werd gedemonstreerd hoe eenvoudig sloten geopend kunnen worden.

Ook blijkt dat SKG-gecertificeerde sloten totaal geen garantie bieden tegen deze methode. Ook het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) van Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), welke uitgaat van SKG, biedt daardoor totaal geen garantie.

2005-04-29 Reactie CCV op 'slagsleutel'
Op 29 april 2005 gaf het CCV reactie op de slagsleutel methode. Het CCV vertelde daarin dat bezorgdheid over slagsleutel-inbraken niet nodig is, omdat deze methode in de praktijk erg weinig wordt toegepast.
Verder vertelde het CCV dat zij de methode met besprokken organisaties zullen bespreken.

2005-05-14 Kassa TV uitzending
Op 14 mei 2005 besteedde Kassa in een TV uitzending aandacht aan de slagsleutel methode. In deze uitzending werden de feiten nog eens herhaald. Op de website van Kassa zijn verder een aantal sloten vermeld, die bestemd zouden zijn tegen de methode.

2006-03-22 Onderzoek Consumentenbond
Op 22 maart 2006 meldde de Consumentenbond dat zij onderzoek (link1, link2) hebben gedaan naar een aantal sloten. 47 van de 60 sloten zouden gemakkelijk te openen zijn met de slagsleutel methode. De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in de Consumentengids van April 2006.

Verder vindt de Consumentenbond dat het CCV/PKVW de eis slagsleutelbestendigheid moet opnemen in het politiekeurmerk. Ook meldde de Consumentenbond dat het CCV en het SKG hebben aangekondigd de uitkomsten van het onderzoek ter harte nemen en naar oplossingen zullen zoeken.

2006-03-22 Reactie CCV op onderzoek slagsleutel
Op 22 maart 2006 gaf het CCV reactie op het onderzoek van de Consumentenbond. Het CCV verteldde daarin (weer) dat zij geen reden voor bezordheid zien, gezien slechts bij 0,07% van de geregistreerde inbraken mogelijk de slagsleutel techniek is gebruikt. Het CCV geeft daarbij echter niet aan over welke periode dit percentage gemeten is, wat wel een belangrijk punt is.